ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Το εργαστήριο μας είναι συμβεβλημένο με τον Ε.Ο.Π.Π.Υ. και τα περισσότερα ασφαλιστικά ταμεία.